Kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä ja liikkumista. Lisäksi kuntouttamisella halutaan edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen ihmisen toimintakykyä, itsenäistä selviytymistystä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä.
  • Lääkinnällinen avokuntoutus (Saarikka, Keski- Suomen keskussairaala)
  • Veteraaniavokuntoutus 
  • Vaikeavammaisten lääkinnällinen avokuntoutus
  • Vakuutuspotilaiden avokuntoutus  (liikennetapaturmat, työperäiset vammat, tapaturmat, jne)
Hoidamme Kela:n vaikeavammaisia avokuntoutuspotilaita.