Fysioterapia

Tarjoamme yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa huomioiden asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet ja rajoitteet. Terapeuttisella harjoittelulla, manuaalisella terapialla ja fysikaalisilla hoidoilla pyrimme parantamaan ja ylläpitämään asiakkaan toimintakykyä, sekä liikkumista.